Tsujigahana - Atsushi Ogura
English

Works

No20 Tsujigahana Hukuro Obi
(Sanjukan)

No21 Tsujigahana Hukuro Obi
(Ougonka)

No22 Tsujigahana Hukuro Obi
(Hakucyo Kooun)

No24 Tsujigahana Nagoya Obi
(Akanegumo)

No23 Shibori some Nagoya Obi
(Oribe)