Tsujigahana - Atsushi Ogura
English

Works

No25 Sibori some Houmongi
(Hekigyoku)

No26 Sibori some Houmongi
(Koiharu)

No27 Sibori some Houmongi
(Kumo no Shizuku)

No23 Sibori some Houmongi
(Keihokusekishou)